Ansiklopedi

Terim ilave istiyorsanız, istediğiniz terimi yorum olarak bırakabilirsiniz.

0-9
A
Alkalik
Bir bazın suda çözünmesiyle oluşan ve hidrojen iyonundan daha fazla hidroksil iyonu içeren bir çözeltiyi tanımlar.
Alkalik çözeltilerin pH’ı 7’nin üzerindedir, kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir ve deriyle tepkidiğinden kaygan bir etki bırakır.
Amfoter
Bir tepkimde asit, başka birinde ise baz gibi davranan bir maddeyi tanımlar.
Asidik
Asit özelliklerine sahip olan bileşikleri tanımlar.
Asit
Suda çözünerek çökeltide hidrojen iyonları (H+) oluşturan, hidrojen içeren bir bileşiktir.
Seyreltik asitlerin tadı ekşidir, pH değeri 7’nin altındadır ve mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür.
B
Baz
Asitlerin, hidrojen iyonlarını alarak nötreleştiren bir maddedir. Kimyasal olarak asidin karşıtıdır.
Bir bazla aynı özellikleri taşıyan maddeler bazik olarak tanımlanır.
Suda çözünen bazlara ise alkali denir.
C
Çoklu doymamış bileşikler
Moleküllerinde çok sayıda çift ya da üçlü bağ bulunan bileşiklerdir, örneğin yumuşak margarinler.
Çoktürel
Heterojen
Parçacıkları birden fazla fazda olan bir maddeyi tanımlar, örneğin süspansiyonlar (katı parçacıkların özellikleri sıvı parçacıklarınkinden farklıdır).
Coco Glucoside
Nedir?
Coco Glucoside,
hindistancevizi yağı ve şekerden yapılan nazik, iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.

INCI: Coco Glucoside

CAS No.:68515-73-1 veya 110615-47-9

Görev: sürfaktan, non-iyonik

pH: 11 -12

Yük: non-iyonik

Görünüm: yarı viskoz sarımsı sıvı

Neden kullanım?
Coco glukozit, bir üründe köpürmeye / temizlemeye katkıda bulunan iyi bir birincil veya ikincil yüzey aktif madde olabilir.
Sıkıntısız diğer sürfektanlar ile karışır ve kıvam verebilir.

Kullanım miktarları:
Yüz Temizleyici Jeli / Temizleme Sütü: % 10 – 25
Bebek Ürünlerde: % 15 – 25
Banyo Köpük / Duş Jeli: % 15 – 30
Şampuan / Peelingler / Sıvı Sabun : % 15 – 25

Ellimde yoksa …
İlk adım olarak başka bir non-iyonik sürfaktan kullanabilirsiniz, mesela decyl glucoside.
O da yoksa ikincil sürfaktan olarak kullanan başka bir sürfaktan deneyin, mesela coco betain.

Neye dikkat edim?
Coco glucosidin pH çok yüksek mutlaka yaptınızın ürünün pH kontrol edip ayarlayın.
İlave ettikten sonra dikkatlı köpüğü yaratmadan karıştırın.

Depolama / Raf Ömrü
Serin, karanlık ve kuru bir yerde saklanan coco glukozit en az iki yıl dayanmalıdır.

Organik? Doğal? Sentetik?
Organik ve doğal kozmetik için uygundur. Doğal kaynaklardan üretilmiştir.
D
Deterjan molekülü
Bir ucunda işlevsel grup olan bir hidrokarbon zincirinden oluşan, büyük bir moleküldür (işlevsel grup, bulunduğu ucu polar yapar).
Apolar zincir susevmez (hidrofobik), polar uç ise susever (hidrofilik) yapıdadır.
Suyun içinde bu moleküller bir araya gelerek miseller oluşturur.
Deterjanlar
Deterjan, içine katıldığı suyun kirleri gidermesini sağlayan maddedir.
Bu işlevi üç şekilde yerine getirir: suyun yüzey gerilimini azaltıp damlacıklar oluşturmadan düzgünce dağılmasını sağlayarak, yağ moleküllerinin suda çözünmesi sağlayarak ve serbestleşen kirlerin suda asıltı halinde kalmasını sağlayarak.
Sabun da bir tür deterjandır, ancak sabunsuz deterjanlar da vardır.
Doymamış bileşikler
Moleküllerinde en az bir tane çift ya da üçlü bağ bulunan organik bileşiklerdir.
Doymuş bileşikler
Atomları arasında yalnızca tekli bağların bulunduğu moleküller içeren organik bileşiklerdir.
E
F
Faz
Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı olan maddelerden oluşan bir karışımda, birbirinden ayrı olan kısımlardır.
Bir su ve kum karışımı ya da bir yağ ve su karışımı iki fazdan oluşur.
G
H
Heterojen
Çoktürel
Parçacıkları birden fazla fazda olan bir maddeyi tanımlar, örneğin süspansiyonlar (katı parçacıkların özellikleri sıvı parçacıklarınkinden farklıdır).
Homojen
Tektürel
Tüm parçacıkları aynı fazda olan bir maddeyi tanımlar, örnegin çözeltiler (çözeltinin her tarafında fiziksel ve kimyasal özellikler aynıdır).
I
J
K
Karışım
Birbirine kimyasal olarak bağlı olmayan iki ya da daha fazla element ve/veya bileşikten oluşan maddeye denir.
Karışımdaki elementlerin veya bileşiklerin oranları sabit değildir ve her biri kendi özeliklerini korur.
Bu elementler veya bileşikler, fiziksel yöntemlerle genellikle kolayca birbirinden ayrıştırılabilir.
Kostik Soda
Sodyum Hidroksit ya da NaOH
Beyaz renkli ve sulanan (nem çekerek eriyen) bir katıdır.
Kuvvetli bazdır ve asitlerle tepkiyecek bir sodyum tuzu ve su oluşturur.
Katı sabun yapımında kullanılır.
L
M
Misel
Deterjan moleküllerinin suda küresel gruplaşmasıdır (kırı saran bir tür koruyucu koloittir).
Yağlar, miselin ortasındaki susevmez bölgede çözünür.
N
NaOH
Sodyum Hidroksit ya da Kostik Soda
Beyaz renkli ve sulanan (nem çekerek eriyen) bir katıdır.
Kuvvetli bazdır ve asitlerle tepkiyecek bir sodyum tuzu ve su oluşturur.
Katı sabun yapımında kullanılır.
Nötr
Ne asit, ne de baz özellikleri olan bir maddeyi tanımlar.
Nötr çözeltiler eşit sayıda hidrojen ve hidroksil iyonu içerir, pH değeri 7’dir ve turnusol kağıdının rengini değiştirmez.
O
P
Potasyum Hidroksit
KOH ya da Potas Kostik
Beyaz renkli ve sulanan bir katkıdır.
Kuvvetli bazdır, asitlerle tepkiyecek bir potasyum tuzu ve su oluşturur.
Yumuşak/Sıvı sabun yapımında kullanılır.
Q
R
S
Sabun
Bir deterjan türüdür.
Uzun zincirli bir karboksilik asidin sodyum ya da potasyum tuzudur. Hayvansal ya da bitkisel yağların sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit ile tepkimeye sokulmasıyla elde edilir (potasyum hidroksitle yapılan sabunlar daha yumuşaktır).
Sabun elde etme sürecine sabunlaştırma adı verilir. Sabun molekülleri suda miseller oluşturur. Sabun, sert suda köpüklü bir kir tabakası oluşturur, oysa sabunsuz deterjanlar oluşturmaz.
Saf
Yalnızca bir element veya bileşikten oluşan bir maddenin örneğin tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Hiçbir oranda başka madde içermez. Bir madde, eser miktarda bile olsa başka bir element ya da bileşik içerdiğinde artık saf olmayan bir maddedir ve saflığın bozan bu diğer madde katışık (safsızlık) olarak tanımlanır.
Saf su
Damıtma yoluyla tuzları alınmış sudur.
Sodyum Hidroksit
NaOH ya da Kostik Soda
Beyaz renkli ve sulanan (nem çekerek eriyen) bir katıdır.
Kuvvetli bazdır ve asitlerle tepkiyecek bir sodyum tuzu ve su oluşturur.
Katı sabun yapımında kullanılır.
Sürfaktan
Yüzey etkin maddeleri

Suyun yüzey gerilimini azaltan maddelerdir.
Deterjanlar bu özellikleri nedeniyle, kir çıkarmanın yanı sıra başka amaçlara da kullanılır.

Yüzey etkin maddeleri kozmetik ürünlerde de katılır. Kremlerin suyla iyice karışmasını ve gerektiği gibi koyulaşmasını da sağlar (emülgatör).
T
Tektürel
Homojen
Tüm parçacıkları aynı fazda olan bir maddeyi tanımlar, örnegin çözeltiler (çözeltinin her tarafında fiziksel ve kimyasal özellikler aynıdır).
U
Uçucu
Kolayca buharlaşan bir sıvıyı tanımlar.
V
Viskoz
Koyu kıvamlı ve yapışkan bir şekilde hareket eden akışkanları tanımlar.
Akmazlık ya da viskozite, bir akışkanın farklı katmanlarının, sürtünme derecelerinin farklı olması nedeniyle farklı hızlarda hareket etmesinden kaynaklanır.
W
X
Y
Yüzey etkin maddeler
Sürfaktan

Suyun yüzey gerilimini azaltan maddelerdir.
Deterjanlar bu özellikleri nedeniyle, kir çıkarmanın yanı sıra başka amaçlara da kullanılır.

Yüzey etkin maddeleri kozmetik ürünlerde de katılır. Kremlerin suyla iyice karışmasını ve gerektiği gibi koyulaşmasını da sağlar (emülgatör).
Yüzey gerilimi
Bir sıvının yüzeyinin, yüzeydeki moleküller arasındaki çekim kuvveti nedeniyle gerilmiş, esnek bir zar gibi davranması özelliğidir.
Z

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir